Opleidingen/trainingen

 

Baby's In-Zicht Kiki (2019)

MBO4 Nederlands 3F (2018)

Zaaigoed, basistraining (2017)

Voor- en Vroegschoolse Educatie Kiki (VVE) (2015)

MBO3 Sociaal Pedagogisch Werker, diff. Kinderopvang (2012)

Kinder-EHBO + AED (2011)

MBO2 Helpende Welzijn (2010)

 

Waarom scholing?

Om mijzelf te blijven ontwikkelen volg ik opleidingen/trainingen en bijscholingen/workshops.

De opleidingen/trainingen bestaan uit meerdere klassikale lessen met een huiswerkplicht en/of een online studie met examenplicht. Een combinatie hiervan is ook mogelijk: klassikale lessen, huiswerkplicht en een examen dat afgelegd moet worden. De diverse bijscholingen/workshops bestaan vaak uit één à twee dagdelen en volg ik om de aanwezige kennis op te frissen en/of mij op bepaalde aandachtspunten te wijzen wat de ontwikkeling van de kinderen en mijn eigen handelen betreft.

De klassikale lessen en workshops volg ik buiten de reguliere openingstijden.

Van beide soorten scholing heb ik het diploma / certificaat / bewijs van deelname in bezit.

Bijscholing/workshop

 

EHBO + AED (jaarlijks de herhalingsles)

2019: Meldcode met afwegingskader * In gesprek met ouders

2018: Meldcode * Gezonde Voeding en Beweging bij het jonge kind

2017: Scheiding * Samenwerking tussen gastouders/ pedagogisch medewerkers en ouders * Werken met baby's in de kleinschalige kinderopvang * Interactievaardigheden

2016: Werken met jongens * Meldcode * Positief communiceren

2015: Thuis is anders

2014: Grip op talent

2013: Brandwonden * Omgaan met vermoedens van kindermishandeling

2012: Voeding * Triple P

2011: Dit ben ik!