BSO/NSO

Buitenschoolse opvang (BSO) op studie-, vakantie- en/of stakingsdagen is in overleg mogelijk, wanneer er al een jonger broertje/zusje in de dagopvang is en het aantal op te vangen kinderen het toelaat. Hiervoor hebben wij een BSO-contract nodig via Gastouderbureau Pollewop.

Naschoolse opvang (NSO) is niet mogelijk, want dit geeft teveel onrust bij de kleinsten in de dagopvang. Het (nog) willen slapen en niet mogen, omdat we iemand uit school moeten halen, maakt dat ik hen één van de basisbehoeften moet onthouden. En dat is niet waar ik achter sta.

De Groep

Een gastouder mag per dag maximaal 6 kinderen opvangen tot en met 12 jaar. Van deze 6 mogen maximaal 5 kinderen tot 4 jaar zijn, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar zijn. Van deze 4 mogen er maximaal 2 kinderen tot 1 jaar (baby) opgevangen worden.

Omdat ik ook de baby goede zorg en aandacht wil geven en de non-verbale signalen bij een baby het belangrijkst zijn, heb ik als regel dat ik één baby per dag opvang in de groep. Wanneer de jongste 1 jaar is, komt er één baby-plaats vrij.

Stageplaats

Een stageplaats is in Kinderopvang De Paddenstoel niet mogelijk. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat dit een kleine opvang is met één verticale groep van maximaal 5 à 6 kinderen per dag. In deze vertrouwde groep is een stagiair een vreemd gezicht die er slechts voor een korte periode zal zijn. Dit zijn de kinderen hier zeker niet gewend. Opvang bij de gastouder onderscheid zich juist door de kleine, vaste  groep mensen die in de omgeving van de kinderen komt met één vaste verzorgster: de gastouder.

Openingstijden

Dinsdag t/m donderdag van 7.00u tot 18.00u

Tarieven

Dagopvang: € 5,50 per uur

BSO:            € 6,00 per uur

Genoemde bedragen zijn exclusief de belastingteruggave en exclusief de bureaukosten die GOB Pollewop in rekening brengt. De actuele bureaukosten staan op www.gastouderbureaupollewop.nl.

Kennismakingsgesprek

Voor meer informatie, de mogelijkheden en/of een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Riny Rouschop en mij, kan contact met een van ons opgenomen worden.